Montážní rámečky

Montážní rámečky pro lednice VITRIFRIGO.